להתחבר לאור/פרשת חקת/חומש במדבר

ג׳ בתמוז ה׳תשע״ט (יולי 6, 2019)

בתחילת הפרשה מוסבר על טומאה והדרך לטהר את האדם שנטמא. אבל מה משמעות המושגים טומאה וטהרה בפנימיות התורה? בעל הסולם, הרב יהודה אשלג מסביר שטמאה היא חושך. הרצון לקבל לעצמנו תענוג/הנאה (טמא בהיפוך אותיות אטם). טהרה היא אור, קדושה. הרצון לתת, להשפיע לזולת. לאהוב. הרצון לתת ברמה גבוהה הוא הרצון לתת ללא ציפייה לתמורה.
האתגר שלנו תמיד להתחבר לאור.

איך זה רלוונטי לנו היום כיוגיסטים?
בכל אחת ממידות האדם יש שתי קצוות, לדוגמא: עצלנות/כבדות וזריזות.
מתי להיות עצלן ומתי זריז?
עצלן לענייני העולם הזה זה טוב. זריז לענייני מצוות זה טוב.
הפוך זה לא טוב. לדוגמא: זריז לענייני העולם הזה (קניית חבילת נופש בחו״ל) ועצלן לענייני מצוות (לעזור לחבר שצריך עזרה).
יש מלחמה תמידית בין נטיות לב האדם, למה שכדאי לעשות בפועל.

לפי היוגה והאיורוודה יש 3 איכויות בטבע. 3 ״גונות״.
סטווה, רג׳אס וטמאס. סטווה=טהור. טמאס=טמא. רג׳אס=תנועת אנרגיה.
בתחילת התרגול שלנו על המזרן אנחנו לפעמים מרגישים כבדים ועצלים. טמאסים. האיכות הרג׳אסית היא האיכות שמניעה אותנו. בסוף התרגול אנו חווים איכות סטווית, איכות של טוהר. איכות של אהבה. קדושה.
לפי האיורוודה, כשנותנים אהבה ללא ציפייה לתמורה, זה ממש משנה את המיינד ומשנה את הפיזיולוגיה של האדם. מטרת היוגי היא להשיג הלך רוח סאטווי.
התוצאה של התרגול היא שאנחנו מסוגלים להתחבר מלב אל לב.
לסיום, סוג של בדיחה מעולם היוגה. מה האסאנה (תנוחה) הקשה ביותר? התשובה: לפרוש את המזרן! לענייני תרגול יוגה כדאי להזדרז.

שבת שלום ומבורך

כל הזכויות שמורות לעדי יוגה