מחירון 2019-2020קורסים

כרטיסיות

מנויים

שיעור בודד או פרטי

תאי יוגה מסאז׳

מחירון סטודנטים/חיילים

רכישה

מדיניות תשלומים, ביטולים והחזרים:

1. ניתן לשלם באשראי/ מזומן/ שיק בלבד
2. המנוי והכרטיסייה הינם אישיים ולא ניתן לחלוק בהם
3. הקפאות
3.1 ניתן להקפיא מנוים שנתיים וחצי שנתיים פעם אחת במהלך תקופת המנוי, לתקופה מינימאלית של למעלה משבועיים ושלא תעלה על חודש ימים. הקפאה לתקופה של למעלה מחודש מצריכה הצגת אישור רפואי.
3.1 לא ניתן להקפיא מנויים חודשיים ותלת חודשיים.
3.2 לא ניתן להאריך תוקף כרטיסיות.
4. ביטולים והחזרים
4.1 ניתן להעביר/למכור מנוי או כרטיסיה לאדם אחר. באחריותכם לעדכן אותנו לגבי התלמיד לו מכרתם/אליו העברתם את המנוי/כרטיסיה.
4.2 ניתן לבטל את המנוי לפני תום תקופת ההתחייבות בהתראה של חודש מראש. הביטול ייכנס לתוקף חודש לאחר מתן ההודעה.
4.3 ביטול מנוי לפני תום תקופת ההתחייבות יגרור דמי ביטול בסך ההפרש שבין המחיר החודשי ללא תקופת התחייבות לבין המחיר החודשי בתקופת ההתחייבות כפול מספר החודשים עד למועד כניסת הביטול לתוקף (כל זאת בהתאם למחירים המצויינים במחירון שבאתר האינטרנט).
4.4 ניתן לבטל כרטיסיה כל עוד לא עברו יותר מ 14 יום מיום הקניה.
כל הזכויות שמורות לעדי יוגה