מחירון 2023-2024שיעור נסיון

מנויים

שיעור בודד או פרטי

תאי יוגה מסאז׳

מדיניות תשלומים וביטולים

  1. המנויים בסטודיו הם ללא התחייבות. התשלום עבור המנוי הוא בהוראת קבע בכרטיס האשראי.
  2. בעת ההרשמה תשלום ראשון חלקי על פי יתרת ימי החודש הנוכחי. הוראת קבע תתבצע בראשון לכל חודש קלנדרי.
  3. ניתן לשלם באשראי בלבד. לא ניתן לשלם באפליקציות להעברת תשלומים, שיקים או מזומן.
  4. החברות בסטודיו הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה.
  5. ניתן לבטל את המנוי בהודעה מראש של 30 יום שתינתן בכתב בווטסאפ למספר 052-6191016 או לכתובת המייל: [email protected]. ביטול המנוי יכנס לתוקף 30 יום מיום הודעת הביטול. הודעות בע"פ לא יחשבו כהודעה מראש. במידה ובקשת הביטול הוגשה במהלך החודש תחשב הודעת הביטול ממועד קבלתה והתלמיד/ה י/תחויב בחלק היחסי של החודש. משך טיפול בבקשת ביטול מנוי 7 ימי עסקים.
  6. הקפאת מנוי תתאפשר למקסימום של 14 יום במהלך תקופה של שנה (ניתן לפצל את 14 הימים ל-2 הקפאות של שבוע כל אחת, במהלך תקופה של שנה). יש להודיע על ההקפאה מראש. לא תתקבלנה בקשות הקפאה רטרואקטיביות. 
  7. לא יתקבל החזר על תקופת מנוי שלא נוצלה.
  8. תלמידים בעלי מנוי 13 כניסות/16 כניסות בחודש בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורה וילד, אחים) זכאים להנחה של 5% עבור המנוי.
כל הזכויות שמורות לעדי יוגה