אור סגיר

כ״א במרחשון ה׳תשפ״א (נובמבר 8, 2020)

אאאא בבבבב גגגגגגג

כל הזכויות שמורות לעדי יוגה